Grupa docelowa

 • Kryptowaluty
 • Giełdy, kryptowalut, marketplace, kantory
 • Projekty ICO
 • Kopalnie Kryptowalut
 • Firmy Technologiczne
 • Fundusze Inwestycyjne i Inwestorzy
 • Kancelarie prawne i firmy doradcze
 • Przedstawiciele biznesu kluczowych sektorów gospodarczych
 • Administracja
 • Akceleratory
 • Start Up-y